Ruim 50 studentgroepen van Fontys, allemaal aanstormende technici in het laatste jaar van hun hbo-opleiding, presenteren de resultaten van een half jaar onderzoek en ontwikkeling. Dit gebeurt tijdens het online symposium ‘Engineering & Technology in Practice’, op woensdagmiddag 3 februari. Het evenement wordt voor de vierde keer georganiseerd door Fontys Hogeschool Engineering en Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM).

De studentgroepen, die voor hun onderzoek samenwerkten met tal van (technologie)bedrijven uit de Brainportregio, presenteren de resultaten van hun projecten aan een vakjury, docenten en het bedrijfsleven. Voor het beste project is een geldprijs beschikbaar van € 500,-. Het symposium is volledig Engelstalig.

Kennismaken
Belangrijk doel van het evenement is om bedrijfsleven en organisaties uit de omgeving te laten zien wat het oplevert als bedrijven en studenten samenwerken aan de (toegepaste) technologie van de toekomst. Daarnaast is er volop ruimte om met de studenten in gesprek te gaan, voor de markt een mooie mogelijkheid om kennis te maken met de new hires van de nabije toekomst. Vierdejaars studenten van de volgende opleidingen van Fontys Hogeschool Engineering zijn aanwezig: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Automotive, Mechatronica en Toegepaste Wiskunde.

Online en live
Het online symposium brengt een mix aan presentaties. De studentgroepen hebben een korte videopitch voorbereid, waarin fysieke producten en prototypes worden gedemonstreerd. Daarnaast houdt elke studentgroep een live presentatie over hun project en de behaalde resultaten. Op de website www.fontys.nl/engineeringinpractice staat een overzicht van alle onderzoeksprojecten.

HTSM-award
Aan het einde van het symposium maakt een jury bekend welke studentgroep de geldprijs van € 500,- heeft gewonnen, die beschikbaar is gesteld door het Fontys Centre of Expertise HTSM. De projecten worden beoordeeld op innovatief karakter en marketingmogelijkheden. Het online symposium vindt plaats op woensdag 3 februari van 14.00 tot 18.00 uur. Meer informatie en aanmelden: www.fontys.nl/engineeringinpractice

Het Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM) verbindt hoger beroepsonderwijs aan het bedrijfsleven. Samen doen ze onderzoek en ontwi