Het wordt steeds belangrijker de prestaties van infrastructuurprojecten te verbeteren. We vinden het steeds belangrijker om beter, veiliger en duurzamer te bouwen. Systems engineering wordt daarom steeds belangrijker om van begin tot eind grip te houden op het projectresultaat. Digitalisering maakt de toepassing van systems engineering steeds goedkoper. De meeste mensen vinden digitaal werken inmiddels normaal. Hoe kunt u systems engineering voor u laten werken?

In het kort:

  • We willen beter, veiliger en duurzamer bouwen. Met system engineering wordt het belangrijker om van begin tot eind grip te houden op het projectresultaat.
  • Systems engineering is niet een discipline maar het samenwerken met de andere disciplines.
  • Het flexibel aansluiten van uitvoerende experts wordt vaak over het hoofd gezien.

Samenwerking is systeemengineering

Systems engineering wordt vaak beschouwd als een van de disciplines, maar dat is het niet. Het gaat om een samenwerking van de andere disciplines. En als je samenwerkt, maak je er al gebruik van. De vraag is niet of je het doet, maar of je het voor je laat werken. Systems engineering zal voor je werken als het een integraal onderdeel van het werk is. Het is net als kwaliteit of veiligheid, je kunt het niet ernaast doen. Je doet het samen.

De basis is dat een resultaat uit delen bestaat. Systems engineering helpt om de verdeling, uitvoering en samenvoeging van werk te beheersen. Het is altijd verweven met de werkwijze. Hoe je het systeem verdeelt en hoe elk onderdeel presteert, bepaalt de prestatie van het hele systeem. Dat begint met afspraken tussen deskundigen. Afspraken over wie wat doet, wie welke informatie nodig heeft en levert en welke werkwijze wordt gehanteerd. De deskundige staat centraal.

Deze afspraken zijn de basis van de structuur van elk project, ze bepalen de proceskwaliteit. Afspraken volgen uit eisen, regelgeving, de eigen werkwijze of uit standaarden. Standaarden zijn essentieel om samenwerking tussen organisaties te faciliteren. Afspraken veranderen en er komen nieuwe afspraken bij. Bijvoorbeeld vanwege nieuwe eisen of omdat je nieuwe dingen leert. Een van onze gebruikers omschreef het treffend als; “In principe is het een groeidocument”. Je kunnen aanpassen is je kunnen verbeteren.