Ga naar de inhoud

Industriële digitalisering in het licht van de pandemie

De volledige economische gevolgen van de pandemie van het coronavirus zijn nog lang niet begrepen, maar het is nu al duidelijk dat er duurzame, zo niet permanente veranderingen in de wereldhandel zullen plaatsvinden. De industriële digitalisering zal een sleutelrol spelen bij het helpen van productiebedrijven om de komende beroering te overleven.

De wereldwijde vrijhandel stond al onder druk door de handelsoorlog tussen de VS en China. De pandemie heeft voor veel landen nog meer duidelijk gemaakt dat zij afhankelijk zijn van verre, politiek gevoelige, goedkope landen voor goederen die plotseling van cruciaal belang zijn geworden voor hun gezondheidssystemen, zoals maskers en ventilatoren. De crisis leidt ertoe dat zowel landen als bedrijven hun afhankelijkheid van lange bevoorradingsketens opnieuw evalueren. Dit zal waarschijnlijk mogelijkheden creëren voor “reshoring” of “nearshoring” van de productie van een breed scala aan goederen. Met name die waarvan wordt aangenomen dat ze van strategisch belang zijn in het licht van een nieuwe economische realiteit. Maar om reshoring of nearshoring mogelijk te maken, moeten de kosten van de lokale productie aanzienlijk worden verlaagd.

Dit is het doel van de Vierde Industriële Revolutie (4IR), de digitalisering van de industrie. 4IR biedt potentieel de middelen om de productiekosten te verlagen en de efficiëntie te verbeteren in een mate die reshoring haalbaar maakt. Een recent rapport van McKinsey en het Global Lighthouse Network stelt dat bedrijven die 4IR-tools hebben geïmplementeerd, voordelen hebben gezien, waaronder 15 tot 30 procent verbetering van de arbeidsproductiviteit, 10 tot 30 procent toename van de doorvoer, 30 tot 50 procent vermindering van de stilstand van machines en 10 tot 20 procent vermindering van de kosten van kwaliteit. Het vermogen om van deze voordelen te profiteren zal van vitaal belang zijn om de jaren van economische turbulentie als gevolg van de Covid-19-crisis te doorstaan en om de kansen te grijpen die zich ongetwijfeld zullen voordoen.

De sleutel om te profiteren van 4IR is toegewijd leiderschap en management actie. In vergelijking met de totstandbrenging hiervan is de uitvoering van de industriële digitalisering relatief eenvoudig. De ervaring leert dat veel productiebedrijven knelpunten hebben die snel kunnen worden opgelost door een kleine dosis digitalisering. Quick wins zijn vaak mogelijk in een tijdsbestek van drie maanden. Zo’n kortetermijnsucces wekt binnen een organisatie enthousiasme om het volgende knelpunt aan te pakken en leidt tot een pragmatische en efficiënte groei van de digitalisering. Vaak is het grootste knelpunt voor industriële digitalisering de eerste stappen nemen. De onderscheidende factor tussen bedrijven die succesvol zijn en bedrijven die (nog) niet succesvol zijn, is toegewijd leiderschap van de top.

Concreet betekent “toegewijd leiderschap” dat het uitvoerend management moet geloven in de voordelen van de digitalisering vooraleer het bewijs van de business case binnen de eigen organisatie wordt geleverd. Bij de evaluatie van een digitaliseringsvoorstel is het uiterst moeilijk om de specifieke voordelen voor een bedrijf te voorspellen. Bedrijven die achterblijven bij of worstelen met digitalisering worden vaak gedreven door een leiderschap dat zijn besluitvorming baseert op business case bewijs. De organisatie is dan ook beperkt in zowel de adoptie en inzet van 4IR-tools als in de daaruit voortvloeiende voordelen. De ervaring leert dat wanneer het leiderschap gelooft in digitalisering voordat er specifiek bewijs is voor de voordelen ervan, de adoptie en de inzet ervan effectiever verloopt en de voordelen, zowel verwacht als onverwacht, sneller zichtbaar worden.

Een andere invalshoek is dat de pandemie zal leiden tot een verstoring van de markten op een schaal die die van de economische crash van 2008 in het niet valt. Zwakke bedrijven zullen verliezen aan de sterke, trage bedrijven aan de slimme. In de resulterende haai-fest, snelheid, wendbaarheid en het vermogen om efficiënt middelen in te zetten, zullen de winnaars zich onderscheiden van de verliezers. Er zal geen tijd zijn om beslissingen te nemen op basis van intern ontwikkeld bewijsmateriaal. Leiderschap tijdens deze crisis gaat over het maken van beslissingen op basis van ervaring en geloof. Er is voldoende algemeen bewijs van de voordelen van industriële digitalisering voor bedrijfsleiders om er in te geloven en zich eraan te committeren, met name in het licht van de huidige crisis.

Dat bedrijven nu voor uitzonderlijke uitdagingen staan, is een gegeven en er zullen uitzonderlijke maatregelen nodig zijn voordat er een nieuw economisch evenwicht wordt bereikt. Voor industriële bedrijven is de digitalisering een zekere manier om een slankere, efficiëntere organisatie te creëren die in staat is snel te reageren op veranderingen in de markt of deze aan te sturen. Investeren in 4IR is een zekere manier om een goede crisis niet te verspillen.

Lakana

Lakana

Lakana Consulting helpt industriële bedrijven bij het ontwikkelen en uitvoeren van een slimme digitaliseringsstrategie, waarbij software wordt gebruikt om innovatie in hun bedrijf te stimuleren.

Bekijk Bedrijf
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang updates.