Ga naar de inhoud

De softwaretechnologieën die innovatie aandrijven

High-Tech Software Cluster bedrijven zijn betrokken bij de ontwikkeling van enkele van de meest geavanceerde slimme software ter wereld, waardoor hun klanten snel kunnen profiteren van de digitalisering en een concurrentievoordeel kunnen behalen op hun markten. Van Digital Twins tot en met Model Driven Engineering, software technologieën veranderen de manier waarop we zaken doen en de enige zekerheid is dat ze de prestaties van uw organisatie diepgaand zullen beïnvloeden.

Het ontwikkelen van een strategisch inzicht in deze technologieën is essentieel voor de toekomst van uw bedrijf en de sleutel tot het beheersen van de perfecte digitale storm die ons omringt. Dit artikel biedt u een startpunt om de belangrijkste softwaretechnologieën te begrijpen die innovatie in de industrie stimuleren. U hoeft zeker niet elke technologie die hier wordt beschreven te omarmen, maar de juiste selectie en combinatie van een paar zal uw bedrijf zeker helpen om een concurrentievoordeel te behalen en een hoger rendement te behalen.

Het High Tech Software Cluster kan u helpen bij het ontwikkelen van een slimme softwarestrategie die uniek is voor uw bedrijf en kan de producten, competenties en kennis leveren die nodig zijn om uw bedrijf succesvol te digitaliseren.

Connectiviteitstechnologieën

Industrial Internet of Things

Het Industrial Internet of Things (IIoT) is een netwerk van intelligente machines, computers, apparaten en objecten in een productieomgeving die enorme hoeveelheden gegevens verzamelen en delen. De verzamelde gegevens worden naar een centrale dienst op het internet gestuurd, waar ze worden gecombineerd met andere gegevens en vervolgens op een nuttige manier worden gedeeld met de eindgebruikers. Deze gegevens zijn ook ruw inputmateriaal voor data-analyse, machinaal leren en kunstmatige intelligentietoepassingen. IIoT kan de connectiviteit, efficiëntie, schaalbaarheid, tijdsbesparing en kostenbesparing voor industriële organisaties sterk verbeteren.

Cloud Computing

Cloud computing is het leveren van diensten om gegevens op te slaan, te beheren en te verwerken via een netwerk van externe computers op het internet. Het maakt computersysteemmiddelen op aanvraag beschikbaar zonder dat er een lokale computerinfrastructuur moet worden gehost en actief moet worden beheerd. Cloud computing kan de snelheid van innovatie en de schaalbaarheid en flexibiliteit van bedrijven sterk verbeteren. Aangezien de diensten worden aangeboden op een pay-per-use basis, vermindert het ook de operationele en kapitaalinvesteringskosten.

Software Security

Door onze machines, onze huizen en onze kritische bedrijfsprocessen aan te sluiten op het internet, voegen we een ingang toe aan deze systemen die toegankelijk is vanuit de hele wereld, en dus moeten we beveiligingsmaatregelen treffen om kwaadwillige actoren buiten te sluiten. Net als bij onze fysieke ingangen heeft het geen zin om een slot te vergrendelen als het deurkozijn van slechte bouwkwaliteit is; we moeten vanaf de eerste dag van het ontwikkelingsproces softwarebeveiliging toepassen. Training, tooling en de juiste processen zijn nodig om veilige software te bouwen.

Intelligentietechnologieën

Artificial Intelligence

AI (kunstmatige intelligentie), machinaal leren en diepgaand leren zijn nauw met elkaar verbonden – eigenlijk verwijzen ze in principe naar hetzelfde concept voor het merendeel van de huidige toepassingen. Er zijn echter subtiele verschillen. Kunstmatige intelligentie is een overkoepelende term voor computersystemen die in staat zijn om in de echte wereld te werken in plaats van in zeer beperkte omgevingen die specifiek op hen zijn afgestemd. Het begrijpen van gesproken taal, het interpreteren van beelden en het begeleiden van robots door een fabriek zijn allemaal voorbeelden van AI.

Machine Learning

Machinaal leren is een afgeleide van AI waarbij een computer specifiek wordt getraind om een taak uit te voeren door blootgesteld te worden aan (veel) voorbeelden van de taak in plaats van expliciet verteld te worden wat te doen. Tot slot is deep learning een bijzondere, praktische techniek om machinaal leren uit te voeren, waarbij wordt geput uit concepten in de biologie. Het vereist meestal meer rekenkracht dan andere benaderingen, maar is in staat om meer complexe inputs te begrijpen.

De meeste recente vorderingen in het machinaal leren, en op hun beurt AI, zijn het resultaat van de snelle ontwikkelingen in het deep learning. Maar houd in gedachten dat beide velden eigenlijk breder zijn; uw spamfilter is een goed voorbeeld van een leersysteem zonder de ‘diepe’ naam.

Beeldherkenning

De beeldherkenning heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet dankzij de vooruitgang op het gebied van machinaal leren. Waar programmeurs traditioneel moesten zoeken naar een specifieke combinatie van functies in de pixeluitgangsstromen van camera’s – met beperkt succes – kunnen we nu eenvoudigweg de computer trainen met behulp van een voorbeeld, waardoor we veel betere resultaten krijgen. Drones voor het in kaart brengen van chemische fabrieken, intelligente rijhulpsystemen en geautomatiseerde inspectiesystemen in de fabriek worden mogelijk gemaakt door beeldherkenning.

Virtualisatietechnologieën

Simulatie

Ook industriële toepassingen kunnen profiteren van het gebruik van simulaties, bijvoorbeeld om nieuw personeel op te leiden. Virtual reality (VR) is een computergegenereerde omgeving die gebruikers kunnen betreden met behulp van immersieve head-mounted displays in combinatie met hoofd- en handtrackingsensoren. De virtuele omgeving reageert op de handelingen van de gebruiker, waardoor het voor industriële bedrijven een snelle en kosteneffectieve manier is om werknemers op te leiden, maar ook om de vaardigheden van het bestaande personeel uit te breiden.

Augemented reality is een variant van VR die een simulatie mengt met een fysieke omgeving. Met behulp van augmented reality (AR) tekst, afbeeldingen, audio en andere virtuele verbeteringen kunnen worden geïntegreerd in de echte productieomgeving. Door gebruik te maken van een head-mounted display overlapt AR de omgeving van de gebruiker met nuttige informatie, waardoor hij of zij nieuwe processen onder de knie krijgt. Bij virtuele geleide assemblage worden bijvoorbeeld 3D-beelden van virtuele objecten geïntegreerd in een echte werkruimte, zodat de medewerkers de middelen hebben om de juiste assemblageprocedures te volgen en fouten te beperken.

Digitale Tweeling

Een digitale tweeling is een complete, volledig functionele, virtuele weergave van een product, machine of productielijn. Het stelt gebruikers in staat om te communiceren met een levensechte facsimile van een cyberfysisch systeem dat precies hetzelfde gedrag vertoont als het echte systeem. In tegenstelling tot een simulatie, draait het de eigenlijke applicatiesoftware die de echte tegenhanger ervan aandrijft. Door gebruik te maken van een digitale tweeling kan de applicatiesoftware worden getest als in de echte wereld, zonder dat deze voorwaarden beschikbaar zijn. Dit verbetert de efficiëntie van het engineeringproces en verkort de tijd van idee tot realisatie.

Software-engineeringstechnologieën

Model-Driven Engineering

Model-driven engineering (MDE) is een manier om software te ontwikkelen door automatisch computerprogramma’s te genereren uit modellen in plaats van ze met de hand te schrijven. Het richt zich op het vastleggen op een abstract niveau van alle onderwerpen die betrekking hebben op een specifiek probleemdomein, in plaats van op de computerconcepten. Door overbodige details te verbergen houdt de aanpak de complexiteit beheersbaar en maakt het begrip van en de communicatie over het systeem eenvoudiger en minder foutgevoelig. Modelgestuurde engineering maakt het ook mogelijk om softwaresystemen te realiseren op een “Correct by Construction” basis, omdat modellen kunnen worden onderworpen aan een rigoureuze analytische verificatie en ook kunnen worden gevalideerd ten opzichte van de systeemvereisten, waardoor de kans op fouten nog verder wordt verkleind. MDE verhoogt dus de productiviteit en de productkwaliteit aanzienlijk.

Continuous Integration

Continuous integration (CI) is de praktijk van het aansturen van ontwikkelingsteams om kleine wijzigingen in hun software aan te brengen en de wijzigingen meerdere keren per dag te integreren in een gedeelde opslagplaats. Elke check-in wordt dan automatisch geverifieerd. Dit zorgt ervoor dat nieuwe toevoegingen het werk dat hen is voorgegaan niet verbreken en dat ontwikkelaars die wel iets verbreken direct op de hoogte kunnen worden gesteld. Door regelmatig te integreren kunnen fouten sneller en gemakkelijker worden opgespoord en kunnen nieuwe functies vaker worden vrijgegeven. CI leidt tot een betere samenwerking, verbetert de kwaliteit van de software en versnelt de innovatie.

DevOps

DevOps is een manier om software te creëren die ontwikkeling (Dev) en operationele IT (Ops) samenbrengt door hun filosofieën, praktijken en tools op elkaar af te stemmen. Door het opbouwen van een cultuur van samenwerking tussen deze historische disjunct-teams is het de bedoeling om de levenscyclus van de ontwikkeling te verkorten en tegelijkertijd functies, fixes en updates te leveren die vaak nauw aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen. De beloofde voordelen zijn onder andere meer meer vertrouwen, snellere software releases, de mogelijkheid om kritieke problemen snel op te lossen en beter ongeplande werkzaamheden te beheren. DevOps helpt zowel de ontwikkeling als de bedrijfsvoering om efficiënter te zijn, sneller te innoveren en meer waarde te leveren aan bedrijven en klanten.

Business Technologieën

Servitization

Servitisatie is de verschuiving in het bedrijfsmodel van het verkopen van producten naar het verkopen van een geïntegreerd product- en dienstenaanbod dat waarde in gebruik levert. In plaats van als een uitgave te worden gezien, worden diensten gezien als een kans om meer inkomsten te genereren door de klant beter te bedienen. Het gaat hierbij om het innoveren van organisatorische mogelijkheden en processen om beter onderlinge waarde te creëren. Het aanbieden van productgerichte diensten is een belangrijke onderscheidende factor in de markt. Servitization brengt hogere bedrijfsmarges met zich mee en duwt de prestaties op het gebied van customer intimacy, operationele excellence en productleiderschap.

Blockchain

Blockchain is in essentie een manier om afspraken te maken tussen verschillende deelnemers zonder te vertrouwen op een centrale makelaar, rechter of onderhouder. Dit kan zo eenvoudig zijn als het overeenkomen om een beetje informatie op te slaan of zo complex als het afspreken om een of andere computercode uit te voeren wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan (een slim contract). Of, zoals bij Bitcoin, het akkoord gaan met het overdragen van een aantal penningen. Elke nieuwe overeenkomst wordt toegevoegd aan een publieke database waarvan iedereen een kopie deelt, cryptografisch gekoppeld aan wat er al is en gevalideerd op een bedrieglijke manier door de andere deelnemers. Als het eenmaal deel uitmaakt van deze steeds groter wordende keten, zal een verandering in zelfs maar één bit als een pijnlijke duim uitsteken, waardoor fraude onmogelijk wordt. De informatie is echter sterk versleuteld, dus ook al is de database openbaar, de informatie in de database is dat niet. Hoewel het best bekend is voor cryptocurrency toepassingen, houdt blockchain beloften in voor gebieden als logistiek en financiën.

Blijf vooruit lopen

Bedrijven die de uitdaging van het innoveren in software aankunnen, zullen de digitaliseringswedloop winnen en een onbetwistbaar concurrentievoordeel behalen. Het High Tech Software Cluster helpt industriële bedrijven om de digitalisering onder de knie te krijgen en slimme producten, diensten en bedrijfsmodellen te realiseren door gebruik te maken van softwaretechnologie om de efficiëntie van hun bedrijf te verbeteren.

HTSC

HTSC

Het High Tech Software Cluster is een samenwerkingsverband van ruim 30 innovatieve softwarebedrijven, onderzoeksorganisaties en onderwijsinstellingen die u ondersteunen om de digitalisering van uw bedrijf betaalbaar en praktisch te maken.

Lees meer
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang updates.