In het kort:

  • Omdat de wereld steeds complexer wordt met producten die bestuurd worden door uiteenlopende software-implementaties, moeten testmethoden het wel kunnen bijhouden.

  • Digital twins bieden een prachtige mogelijkheid voor het simuleren van fysieke producten zelfs voordat het werkelijke product überhaupt bestaat.
  • De kracht van moderne geautomatiseerde tools en technologieën voor het testen van software ligt in het feit dat ze in uiteenlopende omgevingen kunnen worden geïntegreerd.