Dit artikel is het eerste in een drieluik geïnspireerd door een white paper van Siemens en het werk van Eliyahu Goldrat.

“Meten is weten” is een vaak gehanteerd principe in vrijwel alle hoeken en gaten van onze samenleving en het bedrijfsleven. Binnen de Smart Industry beweging denken we daarbij al snel aan het ophalen van machine data, deze analyseren en er vervolgens verbeteringen mee doorvoeren in de operatie van diezelfde machines. Wie er even wat langer naar kijkt zal zien dat er meer mogelijkheden zijn om zo’n cyclus te doorlopen, en zelfs meerdere niveaus waarop dat kan gebeuren. Een niveau is in dit geval uit te drukken als de ‘afstand tot de machine’.

In het kort:

In Industry 4.0 draait heel veel om de terugkoppeling tussen data uit het productieproces en verbeteringen van datzelfde proces. Dit speelt niet alleen op het niveau van individuele machines, maar ook op het niveau van hele productielijnen en fabrieken, en het totale engineering proces rondom voor productielijnen. Hierdoor ontstaat een spiraal van terugkoppelingen die bij de uitrol van smart industry technologie als leidraad gebruikt kan worden.

Onderscheid

We kunnen daarbij onderscheid maken naar de volgende n