Digitalisering transformeert de B2C-markten al jaren en begint nu een merkbaar effect op de industrie te hebben. De digitalisering van de industrie, de ‘vierde industriële revolutie’, gaat over de impact van intelligente, gekoppelde systemen op producten en hoe ze worden gefabriceerd. De digitalisering van de B2C-markt is uitermate disruptief voor gevestigde spelers en er is geen reden om te denken dat dit voor industriële bedrijven anders zal zijn.

Het bezit van de klanteninterface

Digitalisering verandert de aard van de markten. Traditioneel werden markten veroverd door het terugdringen van kosten en het verhogen van het volume. Die strijd hebben veel Europese industrieën inmiddels verloren van Chinese concurrenten. Bij digitalisering echter, gaat het niet zozeer om kostenverlaging, maar om de digitale toegang tot de klant. Degene die de interface tot de klant bezit, kan een hechte relatie opbouwen, zich snel aanpassen aan diens veranderende behoeften, en bedrijfsmodellen ontwerpen op basis van maximale waarde in plaats van op het verlagen van kosten.

De meest succesvolle digitale bedrijven, bijvoorbeeld Uber, Airbnb en Alibaba, zijn gestart met een software-centric strategie. Van gevestigde bedrijven die een succesvolle transformatie naar de digitale wereld hebben gemaakt, zijn veel minder voorbeelden. In 2018 meldde McKinsey in een studie dat sl