Ga naar de inhoud

Wat is digitalisatie en softwaregedreven innovatie?

De laatste 30 jaar wordt innovatie gedreven door hardware, waarbij software een faciliterende rol speelt. Vandaag de dag keert de ontwikkeling naar grootschalige digitalisatie deze rollen om, waarbij software de drijvende kracht achter innovatie is en hardware steeds meer wordt gecommoditiseerd. Er zal een nieuwe generatie slimme systemen ontstaan op basis van softwarematige technologieën zoals het industriële internet van de dingen, kunstmatige intelligentie, block chain en cloud computing technologieën. Digitalisatie ten top.

Digitalisatie

De opkomst van software (en digitalisatie) als drijvende kracht achter innovatie heeft ingrijpende gevolgen voor de industrie. Net zoals 3D-printing geheel nieuwe mogelijkheden biedt voor het ontwerpen en produceren van fysieke componenten, biedt softwaregedreven innovatie bedrijven geheel nieuwe mogelijkheden om de veranderende behoeften van klanten beter te begrijpen en sneller aan te pakken. Nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen die beter zijn afgestemd op de marktvraag en efficiënter worden geleverd, zijn het resultaat. Het vermogen om software te gebruiken om innovatie te stimuleren is daarom een belangrijk onderdeel van de digitaliseringsstrategie (digitalisatie) van elk bedrijf.

Snelheid van softwaregedreven innovatie

De verschuiving van hardware- naar softwaregedreven innovatie heeft verstrekkende gevolgen. Het grootste verschil is de snelheid waarmee innovatie plaatsvindt. In vergelijking met fysieke componenten kunnen softwarecomponenten vrijwel continu worden geüpdatet. Omdat software in toenemende mate de functionaliteit van een product bepaalt, kunnen functie-updates snel worden ingevoerd, problemen vlug worden opgelost en de operationele efficiëntie van systemen voortdurend worden verbeterd. Zo voorziet Tesla eigenaren van haar voertuigen van meerdere software-updates per jaar, waarbij continu nieuwe en verbeterde functies en prestatie-updates worden geleverd, zelfs na levering.

Met snelheid komt de mogelijkheid om te experimenteren en te leren wat de markt wil. Nieuwe productfuncties kunnen A/B getest en herzien worden of geoptimaliseerd op basis van feiten die bij de eindgebruikers zijn verzameld. Spotify brengt bijvoorbeeld regelmatig updates van zijn product uit en richt zich op de functionaliteit als metriek, waarbij wordt gemeten hoe verschillende versies van een functie het gebruik ervan beïnvloeden en deze kennis wordt teruggekoppeld naar de ontwikkeling. Kortom, de snelheid waarmee software kan worden geüpdatet creëert het potentieel voor een tot nu toe onvoorziene mate van customer intimacy en interactie.

Een focus op snelheid levert ook een verbetering van de ontwikkelingsefficiëntie op. De zoektocht naar een nauwere band tussen klanten en ingenieurs leidt er natuurlijk toe dat organisaties voortdurend op zoek gaan naar efficiëntere en effectievere manieren van werken. Daarentegen leidt een focus op efficiëntie alleen al tot een meer rigide organisatie, die minder goed in staat is om snel te reageren op veranderingen in de vraag van klanten.

Kennis is macht

Softwaresystemen zijn in staat om enorme hoeveelheden gedetailleerde gegevens te genereren over de diensten of producten die ze mogelijk maken. Dergelijke “big data” bieden een andere manier om de prestaties van een product beter te begrijpen of om inzicht te krijgen in de behoeften van de klant, wat leidt tot een toenemend niveau van klantintimiteit, interactie en tevredenheid. Gegevens over de activiteiten van een organisatie kunnen ook worden gebruikt om de eigen interne prestaties continu te monitoren en te optimaliseren.

De opkomst van het (Industriële) Internet of Things en Cloud Computing platformen biedt een algemeen beschikbaar middel voor het verzamelen en verwerken van gegevens van potentieel breed gedistribueerde producten, apparaten of sensoren, waardoor het domein van de verzameling en analyse van grote hoeveelheden gegevens voor elke organisatie wordt opengesteld.

Maar “big data” op zich is niet erg nuttig. Het is de informatie die eruit kan worden gehaald die uiteindelijk waarde heeft. Het onttrekken van informatie uit grote hoeveelheden gegevens vereist het gebruik van geavanceerde softwaretechnologieën, zoals datamining en data-analyse. Innovatie komt voort uit het combineren van deze softwaretechnologieën met de eigen unieke kennis van een bedrijf van zijn markten om nieuwe of diepere inzichten te creëren in de mogelijkheden om waarde te creëren.

Slim worden

Slimme systemen gaan nog een stap verder: ze gebruiken informatie uit gegevens om een systeem automatisch te leren kennen en de werking ervan aan te passen. Machine learning, deep learning en A.I.-softwaretechnologieën zijn de drijvende kracht achter innovaties in de manier waarop de wereld met ons omgaat. Slimme mobiliteit heeft bijvoorbeeld tot doel ons mobiliteits-as-a-service oplossingen te bieden, zoals autonome voertuigen die op aanvraag beschikbaar zijn. Slimme gezondheidssystemen hebben als doel om proactief gezondheidsproblemen te diagnosticeren en ons daarvan op de hoogte te stellen. Ook hier is software de sleutel tot het creëren van nieuwe, tot nu toe onvoorstelbare producten en diensten met het potentieel om uw concurrenten te verstoren en spelveranderende waarde te leveren aan uw klanten.

Nieuwe bedrijfsmodellen

Het vermogen om te innoveren op basis van snelheid, kennis en intelligentie biedt bedrijven grenzeloze mogelijkheden om hun concurrentiepositie te verbeteren. Nieuwe of verbeterde bedrijfsmodellen die beter zijn afgestemd op de behoeften van uw klanten worden mogelijk. Servitisatie – de verschuiving van de verkoop van een stand-alone product naar de verkoop van een product-service systeem dat nauwer aansluit bij de behoeften van de klant – is al een duidelijke trend die naar verwachting een wijdverbreide verstoring van de markt zal veroorzaken. Als deze term nieuw voor u is, verwijst het eenvoudigweg naar de verschuiving van de verkoop van een stand-alone product naar de verkoop van een product-servicesysteem dat nauwer aansluit bij de behoeften van de klant. Zo wordt voorspeld dat het autobezit in de komende tien jaar drastisch zal afnemen en vervangen zal worden door mobiliteits-as-a-service regelingen. Voor autofabrikanten betekent dit dat ze manieren moeten vinden om auto’s als een dienst te verkopen in plaats van als een product.

In sommige gevallen is servitisering al gestegen om verschillende markten te domineren: het grootste taxibedrijf ter wereld, Uber, bezit geen taxi’s; het grootste vastgoedverhuurbedrijf ter wereld, Airbnb, bezit geen onroerend goed. Servitisatie is een perfect voorbeeld van business model innovatie gedreven door software die vroeg of laat elk soort bedrijf zal beïnvloeden en elke eindgebruiker zal raken.

Uiteindelijk stelt het verzamelen van gegevens, de omzetting ervan in informatie en de toepassing van slimme technologieën bedrijven in staat om hun klanten op ongekende wijze te begrijpen en hen te voorzien van nieuwe of betere producten en diensten die steeds beter op hun behoeften zijn afgestemd.

Strategie & digitalisatie

Digitalisatie en de opkomst van slimme systemen is een voortdurende overmacht die elke markt die ze aanraakt ontwricht. Het is slechts een kwestie van tijd voordat het u bereikt.Om te slagen in de digitalisering is een strategie nodig die zich richt op het beheersen van de digitalisering en op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde bedrijfsmodellen. Winnaars zullen snelheid en data gebruiken om de intimiteit, interactie en tevredenheid van de klant te vergroten. Verliezers sluiten zich aan bij Kodak en Nokia in de annalen van de geschiedenis.

“It’s more accurate to say that Nokia was, at its heart, a hardware company rather than a software company—that is, its engineers were expert at building physical devices, but not the programs that make those devices work. In the end, the company profoundly underestimated the importance of software, including the apps that run on smartphones, to the experience of using a phone”

Lakana

Lakana

Lakana Consulting helpt industriële bedrijven bij het ontwikkelen en uitvoeren van een slimme digitaliseringsstrategie, waarbij software wordt gebruikt om innovatie in hun bedrijf te stimuleren.

Bekijk Bedrijf
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang updates.