De laatste ‘paar’ jaar is iedereen bezig met het bouwen van zogenaamde dashboards. In fabrieken houdt men de productiehoeveelheden, verspilde materialen, ongeplande stilstand, gebruik van belangrijke apparatuur en nog veel meer gegevens bij, over kortere of langere perioden. Maar waarom?

In het kort:

  • Om productieprocessen echt te verbeteren hebben we data nodig uit verschillende bronnen
  • Dashboards helpen ons die data om te zetten in bruikbare informatie